Ukraińcy z wojenną traumą dostaną psychologiczne wsparcie

Pacjent Opieka zdrowotna Ukraina

W ramach programu pilotażowego powstaną ośrodki, w których Ukraińcy i ich rodziny doświadczający negatywnych dla zdrowia psychicznego skutków wojny, otrzymają pomoc. Będzie to około 200 tys. pacjentów, u których zdiagnozowano reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Pilotaż ma kosztować 18,75 mln zł.

07.06.2022

KUL będzie współpracował z włoską uczelnią medyczną

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Polska i Włochy zacieśnią współpracę akademicką - szczególnie w odniesieniu do działalności Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego. , który zawarł porozumienia z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Agencją Badań Medycznych i Polikliniką Gemelli. O współpracy akademickiej dyskutowali we wtorek ministrowie edukacji Włoch i Polski.

07.06.2022

CBA skontrolowało na Uniwersytecie Szczecińskim rozbudowę systemu informatycznego

Finanse publiczne Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim. W jej trakcie ujawnili nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny świadczenia oraz analizy przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem systemu przez władze uczelni przed zawarciem umowy.

07.06.2022

Badanie: Co piąty Polak codziennie stresuje się w pracy

Prawo pracy

W trakcie pandemii na wielu pracowników spadła większa niż dotychczas odpowiedzialność zawodowa, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu odczuwanego przez nich stresu. Jak wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce”, co piąty Polak przyznaje, że codziennie doświadcza stresu w pracy.

07.06.2022

Powiaty: Wzrost kwoty bazowej nie pokryje kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej

Samorząd terytorialny Prawnicy

Związek Powiatów Polskich uważa, że zaproponowany w przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzrost kwoty bazowej w 2023 roku nie pozwoli na pokrycie w pełni zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Prowadzenie punktów pomocy prawnej to zadanie zlecone powiatu.

07.06.2022

UODO ukarał firmę za niezgłoszenie utraty świadectwa pracy

Prawo pracy RODO

Organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys. zł na firmę z branży motoryzacyjnej. Powodem takiej decyzji było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika. Decyzja nie jest prawomocna a spółka odwołała się do sądu.

07.06.2022

Sprzedaż działek budowlanych przez rolnika podlega VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług prowadzona działalność rolnicza może być traktowana jako działalność opodatkowana VAT. Trzeba mieć na uwadze, że dostawa towarów związanych z taką działalnością, będzie podlegała VAT. Rozliczenie podatku będzie więc w takim przypadku konieczne.

07.06.2022

ZUS zintensyfikował kontrole wobec płatników składek

Ubezpieczenia społeczne

Od stycznia do marca br. ZUS przeprowadził ponad 7300 kontroli płatników składek. To o ponad 4 tys. proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Eksperci nie są zaskoczeni wzrostem, bo łączą go z procesem wychodzenia z pandemii. Jednocześnie prognozują, że w najbliższym czasie liczba kontroli nie spadnie, a może nawet się zwiększy. Urzędnicy będą bowiem chcieli wrócić do stanu sprzed pandemii.

07.06.2022

Medycyna ma być bardziej praktyczna, ale uczyć będą studenci

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce połączyć ogień z wodą. Z jednej strony chce, aby studia medyczne stały się bardziej praktyczne, z drugiej planuje, by studenci szóstego roku uczyli swoich młodszych kolegów. Liczba studentów na kierunkach lekarskich rośnie, i brakuje kadry, którą mają uzupełnić młodsi koledzy. Ale brakuje też miejsc w szpitalach, w których studenci mogliby zdobywać wiedzę.

07.06.2022

Wakacje się zbliżają, a adwokaci i radcy nadal bez "kalendarza pełnomocnika"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kalendarz dostępności pełnomocników to jedna z przyszłych funkcjonalności Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, o którą od dłuższego czasu apelują adwokaci i radcy prawni. Jeszcze w ubiegłym roku pojawiały się sugestie ze strony przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, że może uda się ją wprowadzić przed tegorocznymi wakacjami. Teraz wiadomo, że szans na to nie ma, bo potrzebne są też zmiany legislacyjne.

07.06.2022

Frankowicze mogą skorzystać z zabezpieczeń roszczeń podobnych do wakacji kredytowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Jeśli frankowicz spłacił kapitał swojego kredytu, ma szansę na zabezpieczenie roszczenia głównego zgłoszonego w pozwie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania płatności bieżących rat kredytu. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie, ale udzielenie zabezpieczenia może w praktyce odpowiadać darmowym wakacjom kredytowym.

07.06.2022

Strażak świadczenie ratownicze otrzymał, choć nosił tylko mundur

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Przepisy o świadczeniach ratowniczych dla członków OSP stwarzają pole do nadużyć. Nie wynika z nich wprost, że wójt ma prowadzić postępowanie dowodowe, a nie tylko opierać się na oświadczeniach. Z drugiej strony przepisy nie przewidują procedury w przypadku, gdy wójt jest bezczynny. Bywa więc, że świadczenia otrzymują ci, którzy rzadko wąchali dym z pożaru, a nie dostają ci, którym trudno udowodnić, że przez 25 lat rzeczywiście narażali zdrowie i życie.

07.06.2022

Rejestracja uchwały w KRS nie jest warunkiem zmiany roku podatkowego

Ordynacja CIT Doradca podatkowy Spółki Prawo gospodarcze

Przepisy nie uzależniają możliwości dokonania skutecznej zmiany roku podatkowego od zarejestrowania w KRS uchwały zmieniającej umowę lub statutu spółki w trakcie starego roku podatkowego. Zmiana roku musi być skuteczna prawnie, czyli musi być zarejestrowana w KRS na dzień poinformowania o niej właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy mają na to czas w tym roku do końca czerwca.

07.06.2022

Zmiany w poprawczakach mają być uchwalone w tym tygodniu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jest po pracach sejmowej podkomisji i jeszcze w tym tygodniu powinna zostać przyjęta przez Sejm - zapowiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jak podkreślił, założeniem tej ustawy jest to, żeby "dostosować środki resocjalizacyjne, które stosujemy do potrzeb”. Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę 8 czerwca.

06.06.2022

Współpraca wyspecjalizowanych ośrodków ma być przyszłością onkologii

Opieka zdrowotna

Przyszłością onkologii są wyspecjalizowane ośrodki, zapewniające pacjentom kompleksową opiekę i dostęp do nowoczesnych metod leczenia chorób nowotworowych. Konieczna jest ścisła współpraca wiodących, wielospecjalistycznych jednostek. Ważnym wyzwaniem jest nie tylko dobra organizacja i zarządzanie procesem terapii, ale także profilaktyka, edukacja pacjentów i sprawny system badań przesiewowych - wskazują specjaliści.

06.06.2022

Sędzia z Dąbrowy Górniczej wylicytował wywiady z sędzią Gudowskim

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W krakowskiej kawiarni "Lajkonik" w minioną sobotę sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jacek Gudowski spotkał się z Jakubem Maziarzem, sędzią Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, nabywcą książki-wywiadu, kupionej w ramach aukcji zorganizowanej w celu finansowego wspomożenia walczącej Ukrainy.

06.06.2022

Ponad 10 mln kary dla UNIQA za zakazane naliczanie opłat

Prawo cywilne Rynek i konsument

Opłaty naliczane przez AXA Życie TU S.A.(obecnie UNIQA) były tak skonstruowane, że zniechęcały konsumentów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania. Sprawą zainteresował się UOKiK, którego prezes zakwestionował mechanizm naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z ufk i za stosowanie klauzul niedozwolonych nałożył na spółkę ponad 10 mln zł kary.

06.06.2022

Prawie jedna trzecia gmin zaniżyła dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Zarządzanie oświatą

Blisko 29,6 proc. gmin wypłaciło niższe dotacje niepublicznym przedszkolom. Najmniejsze niedopłaty wystąpiły w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, opolskim i podlaskim - wynika z analizy kancelarii Auxilia, która oszacowała wysokość roszczeń z tytułu dotacji za lata 2010-2016.

06.06.2022

Mniejsze rygory budowlane także dla spółek komunalnych i TBS

Samorząd terytorialny Budownictwo Ukraina

Samorządom udało się przekonać rząd, aby nie tylko jednostki samorządu terytorialnego ale także ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne i TBS-y mogły przez dwa lata korzystać z poluzowanych rygorów w prawie budowlanym, by powstało jak najwięcej mieszkań dla uchodźców i mieszkańców. Poprawka ma znaleźć się w nowelizowanej właśnie tzw. specustawie pomocowej.

06.06.2022