Wyróżnienie jest przyznawane wspólnie przez Rzecznika Praw Pacjenta i Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jednym z założeń projektu jest zachęcenie pacjentów do świadomego wyboru placówek medycznych, które wyróżniają się dbałością o jakość. W ramach projektu szpitalom przyznawane są specjalne wyróżnienia, potwierdzające spełnianie określonych kryteriów jakości świadczonych usług. Dzięki temu pacjenci mają łatwiej podjąć decyzję o wyborze miejsca leczenia, mając pewność, że wybrana przez nich placówka oferuje usługi na najwyższym poziomie. 

Czytaj też: Systemy zarządzania jakością już od 30 czerwca - więcej pytań niż odpowiedzi

Inicjatorzy akcji wskazują, że projekt „Wymagaj Jakości” to wiele korzyści dla pacjentów:

 • świadomy wybór – pacjenci mogą wybierać placówki, które zostały wyróżnione za jakość, co daje przekonanie, że otrzymają wysokiej jakości usługi medyczne;
 • poprawa standardów – placówki medyczne są motywowane do podnoszenia jakości świadczonych usług, co prowadzić będzie do ogólnej poprawy jakości usług medycznych w całym kraju;
 • promocja najlepszych praktyk – dzięki wyróżnieniom pacjenci mają dostęp do informacji o placówkach, które stosują najlepsze praktyki w opiece zdrowotnej. 

Dla placówek medycznych to z kolei szansa na zwiększenie konkurencyjności, poprawę reputacji i samodoskonalenie. Wyróżniony szpital otrzyma uroczysty dyplom, a na drzwiach wejściowych zostanie umiejscowiona naklejka, będąca widocznym znakiem jakości dla pacjentów przekraczających progi nagrodzonej placówki.

Kryteria kwalifikacji 

W programie będą mogły wziąć udział szpitale, które spełnią łącznie kryteria określone przez Rzecznika Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz prześlą zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami). Kryteria kształtują się następująco: 

 1. Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego wydanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia i uzyskanie wyniku z przeglądu akredytacyjnego: 
  • ocenę ogólną na poziomie co najmniej 85 proc., 
  • w każdym z działów tematycznych standardów akredytacyjnych uzyskały ocenę powyżej 50 proc. 
 2. Prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych; 
 3. Zatrudnianie w podmiocie leczniczym pełnomocnika ds. pacjenta;
 4. Realizacja wytycznych Rzecznika Praw Pacjenta;
 5. Stopień spełnienia standardów stanowiskowych z zakresu praw pacjenta;
 6. Pozytywne wyniki przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających;
 7. Pozytywne wyniki przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych praw pacjenta.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz formularz znajdują się TUTAJ.