Interpelację w tej sprawie złożył Marek Krząkała, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jak wskazał, ustawa o niektórych zawodach medycznych w punkcie "opiekun medyczny" odbiera nabyte prawo wykonywania zawodu jednej z grup - higienistkom szpitalnym, które rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. zostały zakwalifikowane do grupy zawodowej "opiekun medyczny". - Na tamtą chwilę kształcenie w specjalności higienistka szpitalna zostało wygaszone. Kształcenie trwało 3 lata i obejmowało również praktyki na oddziałach szpitalnych. Aktualna ustawa jest krzywdząca dla tej grupy, ponieważ pozbawia możliwości pracy w zawodzie opiekun medyczny. Potwierdzeniem nieprawidłowości w wyżej wymienionej ustawie jest par. 3 pkt 1 z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r., który szanuje prawo nabyte, a uchyla je ustawa - zaznaczył poseł. 

Jak podkreślił, ustawa pozbawia osoby kształcące się w szkole medycznej przez 3 lata możliwości wykonywania zawodu. - Osoby te na dziś legitymują się stażem pracy 30-35 lat, i przez brak możliwości rejestracji w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego mogą utracić pracę - wyjaśnił. 

Czytaj też: Rozpoczyna się rejestracja osób wykonujących zawody medyczne

 

MZ: Higienistki odzyskają uprawnienia 

W odpowiedzi na interpelację resort zdrowia deklaruje, że dostrzega problem niespójności przepisów i tego, że rozporządzenia są niezgodne z ustawą. Z odpowiedzi wynika też, że nie taki był cel ustawodawcy. - Mając na uwadze powyższe regulacje oraz dostrzegając problem osób, które zgodnie z par. 3 ww. rozporządzenia są zatrudnione na stanowisku opiekuna medycznego, a ukończyły kształcenie w zasadniczej szkole higienistek szpitalnych i nie mogą uzyskać wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, informuję, że podjęte zostały działania legislacyjne, które umożliwią tym osobom uzyskanie wpisu do ww. rejestru - wskazał w odpowiedzi Marek Kos, wiceminister zdrowia. 

Czytaj też w LEX: Przypisywanie pracowników do grup oraz zawarcie informacji w umowie o pracę w świetle ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych >