Będą świadczenia z FGŚP dla firm objętych sankcjami na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników

Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Podmiot objęty sankcjami na podstawie przepisów ustawy sankcyjnej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności pracowniczych. Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie za okres 3 miesięcy, ale jego maksymalna wysokość za jeden miesiąc ma być ograniczona do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

05.07.2022

RPO chce zbadania konstytucyjności przepisów dotyczących utraty prawa wybieralności

Prawo karne Samorząd terytorialny Ordynacja

Nowelizacja przepisów w 2019 r. spowodowała, że wójt, burmistrz, prezydent miasta traci prawo wybieralności nie tylko za skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także każde prawomocne skazanie np. na karę grzywny. Prawo różnicuje jednak sytuację skazanych od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po. Cześć zachowała stanowisko, część je utraciła.

05.07.2022

Związkowcy: Konieczne podwyżki dla nauczycieli. MEiN: Pensje wzrosły o 30 proc.

W związku z bardzo trudną sytuacją materialną nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 20 proc. – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz. Dodał, że w razie niepodjęcia rozmów związek nie wyklucza protestu.

05.07.2022

Blankiety sądowe i notarialne do lamusa - prezydent podpisał nowelę

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nowelizacja ustawy ma wyłączyć dokumenty sądowe (głównie tytuły wykonawcze wydawane przez sądy), a także dokumenty notarialne spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem odpowiednich wzorów blankietów. Projektodawca uzasadniał to coraz większą cyfryzacją w sądach, co ma pozwalać na skuteczną weryfikację prawdziwości dokumentów w odpowiednich rejestrach.

05.07.2022

Minister nauki: Wyniki ewaluacji do końca lipca

Do końca lipca do uczelni trafi 1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji. Znany będzie wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W czwartek w ubiegłym tygodniu, po otrzymaniu od Komisji Ewaluacji Nauki uchwały dotyczącej propozycji kategorii naukowych A+, A, B+, B, C, zakończono pracę w ministerstwie.

05.07.2022

UOKiK pokieruje międzynarodową siecią ochrony konsumentów

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został wybrany do przewodzenia pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Od lipca 2023 roku Urząd przejmuje na rok prezydencję w tej organizacji od Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów.

05.07.2022

O założenie plomby za publiczne pieniądze będzie coraz trudniej

Opieka zdrowotna

Topnieje liczba gabinetów stomatologicznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat ubyło ponad 11 proc. świadczeniodawców. Problemem jest zbyt niska wycena świadczeń. Widać to na przykładzie plomb z amalgamatu. Ministerstwo Zdrowia ma ambitne plany i chce przestać finansować wypełnienia z tego materiału, ale nie proponuje odpowiednio wysokiej ceny usuwania trujących substancji.

05.07.2022

Ambasador USA przypomina polskim władzom o demokracji i praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji, praworządności i wartościach - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. I dodał, że niezawisłe sądownictwo jest potrzebne żeby nie było wpływów politycznych i niespodzianek. Poinformował też o zawieszeniu nad ambasadą tęczowej flagi, jako wyrazu szacunku Ameryki dla równości.

05.07.2022

eKRS może ochronić przed kradzieżą spółki

Wymiar sprawiedliwości Spółki

Portal rejestrów sądowych umożliwia monitorowanie wniosków wpływających do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wybranych spółek. By otrzymywać bezpłatne powiadomienia, wystarczy mieć konto w portalu i wybrać numer KRS spółki, o której informacje chce się otrzymywać. Zdaniem prawników to dobre rozwiązanie - obecnie jedyne pozwalające ustrzec się przed kradzieżą spółki. Do 30 czerwca 2022 roku zarejestrowano już 765 subskrypcji.

05.07.2022

Rząd chce srogo karać samorządy za nieterminowe składanie sprawozdań z ochrony środowiska

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 50 tys. do pół miliona zł ma wynosić kara dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty za to, że nie złoży na czas sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza. Do 10 tys. zł ma wynieść kara za nieprzekazanie w terminie sprawozdań czy ankiet Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. - To szukanie pieniędzy, a nie rozwiązywanie problemów - oceniają samorządy.

05.07.2022

Rising Stars 2022 – rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu

Prawnicy

Rozpoczęła się XI edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2022 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

05.07.2022

Odszkodowanie za tzw. uchwałę anty-LGBT możliwe, ale trudne do uzyskania

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie rozstrzygnął, że cztery z tzw. uchwał anty-LGBT są nieważne, chodzi o gminy: Serniki, Istebna, Osiek i Klwów. Pojawiły się głosy, że prawomocny wyrok NSA otwiera drogę do roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Eksperci podkreślają - uzyskanie świadczenia będzie możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach.

05.07.2022

Reklama prawników - radcy prawni krok przed adwokatami

Prawnicy

Samorządy radcowski i adwokacki od pewnego czasu intensywnie pracują nad zmianami w swoich zasadach etyki. Cel to m.in. dostosowanie ich do sytuacji na rynku. Palmę pierwszeństwa w tym zakresie zdają się jednak przejmować - póki co - radcy prawni. To oni w najbliższym tygodniu mogą zmienić zasady informowania o swoim zawodzie. I usankcjonować promowanie się w internecie.

05.07.2022

Kto nadpłacił składkę zdrowotną - wygrał, ale z otwieraniem szampana lepiej poczekać

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przedsiębiorcy, którzy się nie przestraszyli i w grudniu 2021 r. zapłacili wszystkie składki, by móc - po raz ostatni – odliczyć od podatku 7,75 proc. z 9 proc. składki zdrowotnej, dziś są wygrani. Jest pierwsza korzystna interpretacja podatkowa. Ci, którzy nie skorzystali, nie mają co liczyć na odszkodowanie od państwa. To, że urzędnicy zniechęcali do skorzystania z tej możliwości, będzie trudne do udowodnienia przed sądem.

05.07.2022

Prace nad Tarczą dla Pogranicza idą słabo, a firmy potrzebują pomocy od zaraz

Administracja publiczna Małe i średnie firmy Finanse

Przedsiębiorcy z pasa przygranicznego na Podlasiu i Lubelszczyźnie liczą na nową formułę wsparcia od rządu. Program Tarcza dla Pogranicza ma im wynagrodzić szkody powstałe przez trzysta dni zamknięcia tych terenów dla turystów. Przedsiębiorcy postulują, by pomoc była szybka i realna - bez blokowania wsparcia pod byle pretekstem. Póki co, wdrożenie programu się opóźnia.

05.07.2022

Adwokatura o wniosku do TK: bezzasadny i szkodliwy

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących samorządów adwokackiego i radcowskiego. Zwróciła się również do prezes TK z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

04.07.2022

Warsztaty terapii zajęciowej chcą wyższego dofinansowania

Pomoc społeczna Prawo pracy

Przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej biją na alarm, że grozi im widmo upadku ze względu na niedofinansowanie i coraz wyższe koszty utrzymania oraz wysoką inflację. Domagają się wzrostu finansowania w wysokości 600 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że dostrzega problem i analizuje możliwości zwiększenia wsparcia dla placówek.

04.07.2022

Samorządy nadal chcą oceniać projekty w zakresie koncepcji inteligentnych wsi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządy województw obawiają się utraty wpływu w zakresie opracowywania szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji unijnych na wdrażanie koncepcji inteligentnych wsi. Oceną wniosków ma zająć komisja krajowa powołana przez Instytucję Zarządzającą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorządy uważają, że wybór koncepcji powinien w całości pozostać na szczeblu regionalnym i należeć do samorządów województw.

04.07.2022

Firmy boją się błędów w rozliczaniu podatków i kar administracyjnych

Rachunkowość Polski Ład

Aż 85 proc. firm obawia się popełnienia błędów w związku z niejasnymi przepisami podatkowymi. Polski Ład wywołuje także strach przed konsekwencjami popełnienia błędów interpretacyjnych. Z tego powodu niemal połowa firm zwiększyła wydatki na usługi doradców podatkowych – takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Lexometr Prawno-Gospodarczy przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska.

04.07.2022