Kraków pyta mieszkańców o reklamy

Samorząd terytorialny

11 września wejdzie w życie ustawa krajobrazowa, która ma pomóc samorządom m.in. w uporządkowaniu lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwoli zadbać o ład przestrzenny i ochronę...

07.09.2015

Coraz więcej sporów wokół błędów medycznych

Stowarzyszenie Primum Non Nocere szacuje, że rocznie w Polsce dochodzi do 20-30 tysięcy błędów spowodowanych przez lekarzy. Co roku przybywa też sporów związanych z takimi zdarzeniami.

07.09.2015

Projekt ustawy dotyczącej wdrożenia FATCA w Sejmie

W poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy tworzącej podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy w sprawie poprawy wypełniania...

07.09.2015

Sektor publiczny najatrakcyjniejszym nabywcą usług IT

Zamówienia publiczne

Szybki wzrost rynku i zapotrzebowanie na usługi informatyczne powodują zainteresowanie tą działalnością firm zagranicznych w Polsce. A najbardziej atrakcyjnym klientem jest administracja publiczna -...

07.09.2015

EFRAG i KRS będą konsultować projekt standardu

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy z Bankiem Światowym - Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej...

07.09.2015

Referendum nieważne - frekwencja tylko 7,48 proc.

W niedzielnym referendum wzięło udział tylko około 1,1 mln osób. Ponieważ frekwencja wyniosła 7,48 proc., jego wynik nie jest wiążący. Większość głosujących poparła zmiany sugerowane w pytaniach...

07.09.2015

Seria produktu leczniczego SALMEX wycofana z rynku

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 4 września 2015 r. decyzję Nr 37/WC/2015 o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego SALMEX, proszek do inhalacji (250 g + 50 g)/dawkę...

07.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski