CZD: pielęgniarki zdecydują, czy zaostrzyć protest

W piątek 3 czerwca 2016 strajkujące pielęgniarki z CZD mają zdecydować, czy zaostrzyć trwający od zeszłego tygodnia protest. Rozważają całkowite odejście od łóżek pacjentów lub złożenie wypowiedzeń....

03.06.2016

Blisko 6 mln zł na miejskie przedszkola w Sosnowcu

Blisko 6 mln zł pochłonie rozbudowa dwóch sosnowieckich przedszkoli miejskich i projekt poszerzenia ich oferty edukacyjnej. Dzięki tym środkom powstaną tam m.in. szklarnia, sala do ćwiczeń, ścieżka...

03.06.2016

Gdańsk zakupił obiekt dla Muzeum Sztuki Współczesnej

Samorząd terytorialny

Miasto Gdańsk zakupiło zlokalizowany na terenach postoczniowych budynek dawnych warsztatów szkolnych. Obiekt zostanie przekazany w użytkowanie Muzeum Narodowemu w Gdańsku, które ma w nim urządzić...

03.06.2016

RPO: należy zredukować liczbę sankcji administracyjnych

Samorząd terytorialny

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w kwestii ustanowienia dyrektyw nakładania sankcji administracyjnych czy też reguł rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjnej...

03.06.2016

Prawnicy-ławnicy osądzą sędziów

Prawnicy

Sprawy dyscyplinarne sędziów trafią do Sądu Najwyższego i będą w nich uczestniczyli ławnicy. W zamyśle ministra sprawiedliwości mają pilnować, by wyroki były surowsze. Ławnikami mieliby być...

03.06.2016

Polska wspiera rozwój jednolitego rynku cyfrowego UE

Rozwój jednolitego rynku cyfrowego UE jest szczególnie ważny dla nowych graczy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskich firm; chodzi o to, by nie było na nim barier, które utrudniają im...

03.06.2016

Będą zmiany w mapach potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia przekazało 2 czerwca 2016 roku do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której celem jest...

03.06.2016

Gminy zapłacą za kastrację i sterylizację psów i kotów?

Samorząd terytorialny

Istnieje potrzeba wyraźnego wpisania do ustawy o ochronie zwierząt możliwości całkowitego lub częściowego finansowania przez gminy kastracji i sterylizacji psów oraz kotów, jeśli zdecydują się na to...

03.06.2016