Rada przygotuje stanowiska w sprawie oceny leku Paracalcitol Teva (parykalcytol), stosowanego w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5. u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.

Rada oceni także lek Vimizim (elosulfaza alfa), stosowany w leczeniu mukopolisacharydozy typu IV A (zespół Morquio A) w ramach programu lekowego „Leczenie mukopolisacharydozy typu IVA (zespół Morquio A) (ICD-10 E76.2)".

Rada przygotuje także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

Ocenione zostaną  następujące programy:

„Regionalny program wykrywania niedoboru witaminy D",

„Ostrowski program polityki zdrowotnej pn.: »...żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć...« obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich",

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Ustka",

„Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016-2020" (miasta Lublin),

„Program profilaktyki wczesnego wykrywania zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Zakopane".