Według związkowców działania polskich władz odbiegają od Strategii Lizbońskiej, której ważnym elementem jest dążenie do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.
"Realizacji powyższych celów, zgodnie z przyjętymi przez Polskę standardami, musi towarzyszyć zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych." - podkreśla ZNP. - "Mamy do czynienia z utrzymaniem trendu spadkowego w zakresie faktycznego udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB." - dodaje.
Związkowcy krytykują też brak zwiększenia kwot bazowych decydujących o wynagrodzeniach nauczycieli.

Subwencja w 2016 r. wyższa o 103 zł>>

"Należy przypomnieć, że Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował część projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej" - podkreśla ZNP, nawiązując do przepisów dotyczących finansowania doskonalenia nauczycieli. Według związkowców konstrukcja przepisów dotyczących tej materii w praktyce daje organom prowadzącym możliwość obcięcia funduszy na podwyższanie kwalifikacji pedagogów.
"Omawiany projekt ustawy zakłada kolejny rok ograniczania wydatkowania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Należy zauważyć w tym kontekście, że jest działanie to tym bardziej niezrozumiałe, że jednocześnie mamy do czynienia z procesem zwiększania wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli (np. kwalifikacje związane z nauczaniem języków obcych przez nauczycieli przedszkoli)." - podkreśla ZNP.
"Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w roku 2016. Tym samym zagrożona jest realizacja pozostałych zadań, których wykonywanie jest nadal aktualnym zadaniem oświatowym finansowanym z budżetu państwa." - podsumowują związkowcy. Więcej>>

 

Rząd zatwierdził budżet na 2016 r. Żadnych podwyżek dla nauczycieli>>

Dowiedz się więcej z książki
Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł