Podstawowy próg stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych pozostaje bez zmian i wynosi dla zamówień klasycznych 30.000 euro, tj. 125.247,00 zł netto przy uwzględnieniu aktualnego średnego kursu w wysokości 4,1749 zł.

Dla zamawiających z sektora finansów publicznych pozostałe progi wynoszą:

1) 135.000,00 euro przy zamówieniach na dostawy i usługi, czyli 563.612,00 zł netto,
2) 5.225.000,00 euro przy zamówieniach na roboty budowlane, czyli 21.813.853,00 zł netto.

Dla zamawiających innych niż z sektor finansów publicznych pozostałe progi wynoszą:

1) 209.000,00 euro przy zamówieniach na dostawy i usługi, czyli 872.554,00 zł netto,
2) 5.225.000,00 euro przy zamówieniach na roboty budowlane, czyli 21.813.853,00 zł netto.

Dla zamawiających sektorowych oraz podmiotów dokonujących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa progi wynoszą:

1) 418.000,00 euro przy zamówieniach na dostawy i usługi, czyli 1.745.108,00 zł netto,
2) 5.225.000,00 euro przy zamówieniach na roboty budowlane, czyli 21.813.853,00 zł netto.

Zmiana kursu złotego powoduje także zmianę wartości zamówień objętych obligatoryjną kontrolą Prezesa UZP w postępowaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kontrola uprzednia, o jakiej mowa w art. 169 ust. 2 ustawy Pzp, będzie co do zasady przeprowadzana dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej próg:

1) 10.000.000,00 euro przy zakupach dostaw lub usług, czyli kwoty 41.749.000,00 zł netto,
2) 20.000.000,00 euro przy robotach budowlanych, czyli kwoty 83.498.000,00 zł netto.