Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaproponowała znacząco wyższe wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Koszt jednodniowego pobytu na oddziale w hospicjum stacjonarnym został wyceniony na ponad 405 zł. Jak powiedział gazecie prezes agencji Wojciech J. Matusewicz, podwyżki sięgają nawet 60 procent.

Jego zdaniem było to konieczne z racji wieloletniego zaniedbania tego segmentu medycyny, jak i bardzo dużego zapotrzebowania na tego typu świadczenia. (pap)