RIO: samorządy dobrze zarządzają swoim majątkiem

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego na ogół prawidłowo zarządzają majątkiem, przez co uzyskują z niego realny dochód, wynika z opinii Regionalnych Izb Obrachunkowych. RIO zwraca jednak na uwagę...

11.07.2016

Zmieni się wzór deklaracji importowej dla podatku VAT

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dostosowującą przepisy do regulacji UKC, resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

11.07.2016

Ponad jedna czwarta Polaków jest otyła

Ponad jedna czwarta Polaków cierpi na otyłość. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek osób, które mają problem z nadwagą w kraju powiększył się, a Polacy znaleźli się w pierwszej piątce najbardziej...

11.07.2016

Kraków pomoże ofiarom przemocy w szkole

Od września w stolicy Małopolski zacznie działać Centrum Wsparcia wobec Przemocy Szkolnej. Będzie to wsparcie dla ofiar przemocy szkolnej - informuje Rzeczpospolita.

11.07.2016

Łatwiej będzie zatrudnić pracownika spoza UE

Ministerstwo Rozwoju chce pozostawić firmom możliwość korzystania z pracy obywateli państw trzecich bez konieczności przechodzenia skomplikowanej procedury. Resort pracy przychyla się do części...

11.07.2016

Rzeszów: jest przetarg na nowoczesne wiaty przystankowe

Zamówienia publiczne

W Rzeszowie jeszcze w tym roku zbudowane zostaną nowe przystanki, które w zimie będą ogrzewały czekających na autobus, a latem chłodziły. Według władz miasta będą to najnowocześniejsze przystanki w...

11.07.2016