- Autorom publikacji przyświecała potrzeba dostarczenia czytelnikowi z jednej strony wyczerpującego, a z drugiej kompendialnego opracowania w dziedzinie prawa medycznego – czytamy w „Słowie wstępnym” do publikacji.

„Ułatwieniu procesu poznawczego oraz świadomej internalizacji wiedzy sprzyja zastosowanie elementów rozwiązań edytorskich, jak m.in. wskazanie podstawy prawnej dla omawianego tematu bądź instytucji, wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady czy wyróżnienia najistotniejszych kwestii, szczegółowy indeks rzeczowy odwołujący się do numerów bocznych, wewnętrzne odesłania umożliwiające szybkie odszukanie interesującego zagadnienia. Przystępna strukturalizacja tekstu z pewnością przyczyni się do łatwiejszej i szybszej percepcji lektury. Poręczny charakter formatu książki powinien także zachęcać do częstego kontaktu z publikacją.” – pisze we wstępie Justyna Zajdel.

W publikacji omówiono między innymi zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz sposoby postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie niestandardowym (postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego, małoletniego, którego rodzice nie wyrażają zgody na podjęcie leczenia, niezdolnego do podjęcia świadomej decyzji) a także sposoby postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie przymusowym (leczenie chorób zakaźnych).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Prawo medyczne \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\

 

Tematyka publikacji dotyczy także sposobów postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie profilaktycznym (szczepienia obowiązkowe i zalecane), ochrony danych osobowych istotnych zwłaszcza z punktu widzenia pracy kadry menedżerskiej w podmiotach leczniczych. 

Porusza również kwestie związane z formami wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki a także zagadnienia związane z przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi w zakresie działalności leczniczej (prywatyzacja, połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, a także likwidacja podmiotu leczniczego).

Jednym z poruszonych tematów są zasady wypisywania produktów leczniczych oraz prowadzenia kontroli recept i dokumentacji medycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Publikacja porusza także tematykę działania systemu ratownictwa medycznego, obowiązku udzielania pomocy medycznej oraz zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa okołomedyczne (na przykład łapownictwo bierne a przyjmowanie podarków).

Omawia także zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych i osób wykonujących indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Publikacja przeznaczona jest dla podmiotów medycznych świadczących usługi medyczne, kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie medycznym, rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz dla administracji szpitali. Powinna zainteresować również samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych oraz menedżerów ochrony zdrowia. 

Aktualizacja elektroniczna dostępna będzie w cenie książki.

Redaktorem merytorycznym jest prof. nadzw. dr hab. nauk o zdrowiu dr prawa Justyna Zajdel.

Autorami publikacji są: dr Rafał Budzisz, Aleksander Kaźmierski, prof. nadzw. dr hab. Rafał Kubiak, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, Agnieszka Pachciarz, dr hab. Monika Urbaniak, prof. nadzw. dr hab. nauk o zdrowiu, dr prawa Justyna Zajdel oraz prof. nadzw. dr hab. Radosław Zajdel.

Książka dostępna jest w przedsprzedaży w Księgarni Profinfo.