Główną ideą przyświecającą organizatorom jest umożliwienie młodym naukowcom prezentacji ich zainteresowań oraz wyników dotychczasowych badań jak i ułatwienie wymiany doświadczeń oraz współpracy akademickiej.
Tematyka obejmuje szerokie spektrum zakreślone granicami oddziaływania nauk prawnych. Wystąpienia referentów mogą więc obejmować swym zakresem zagadnienia teorii oraz historii państwa i prawa, wszystkich gałęzi prawa materialnego i formalnego jak również problematykę innych dziedzin nauk prawnych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych zawierających abstrakty (dostępnych tu: https://www.sendspace.com/file/pu123j ) do dnia 20 marca 2016r. na adres e-mail: lubelskiespotkania@gmail.com
Oferta kierowana jest przede wszystkim do doktorantów oraz asystentów ośrodków akademickich całego kraju, koncentrujących swe zainteresowania badawcze na naukach prawnych.
Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizatorzy we współpracy z pracownikami naukowymi WPiA UMCS, dokonają ostatecznej, merytorycznej selekcji nadesłanych zgłoszeń i wybiorą referentów.  O rozstrzygnięciu zgłaszający zostaną powiadomieni drogą mailową do 1 kwietnia 2016 r. Każdy referent otrzyma certyfikat poświadczający jego udział w konferencji, zawierający szczegółowe informacje na temat wystąpienia.

 

Dowiedz się więcej z książki
Akta karne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł