Gdynia: inwestycja za 1 mln zł w Szpitalu Morskim

W Szpitalu Morskim w Gdyni zakończono modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1 mln zł. Jej efektem są komfortowe sale szpitalne z łazienkami dla rodzących...

07.02.2016

Policja wyda na nowy sprzęt 67 mln zł

Zamówienia publiczne

Szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, są okazją do kupna nowego sprzętu oraz uzupełnienia wyposażenia przez policję. Na zakupy przeznaczono w sumie 67 mln zł - informuje...

07.02.2016

Nowe przepisy dot. inwigilacji wchodzą w życie

W niedzielę 7 lutego br. wchodzi w życie nowelizacja zmieniająca zasady wykorzystywania przez policje i służby specjalne danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych.

07.02.2016

GIF: wstrzymanie w obrocie serii produktu Melfalax

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzja nr 1/WS/2016 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju produkt leczniczy Melfalax 50, ampułki 50 mg. Decyzja dotyczy produktu o numerze serii:...

06.02.2016

RPO: uprawnienia dawców przeszczepu są niespójne

Regulacje określające uprawnienia dawców przeszczepu są niespójne. Różnią się zakresem podmiotowym oraz zakresem przysługujących uprawnień zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu...

06.02.2016

Pracodawca gwarantem bezpiecznych warunków pracy

BHP

Przypadki niefrasobliwości lub lekkomyślności pracowników w dziedzinie bhp powinny skłonić każdego pracodawcę, przełożonego oraz pracownika służby bhp do natychmiastowej i stanowczej reakcji i to...

06.02.2016