Ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich firm to jeden z podstawowych celów nadchodzącej nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

- Środkami służącymi realizacji powyższego miały być określone mechanizmy prawne, przewidziane przepisami dyrektyw UE, zwiększające szansę małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie zamówień - wskazano w analizie dla portalu wnp.pl.

- Okazuje się, że projekt nie wpływa w sposób wymierny na poprawę sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, a w niektórych aspektach wręcz ją pogarsza - dodano.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przyniesie korzyści wykonawcom i zamawiającym >>>

Jednym z najważniejszych planowanych rozwiązań, dedykowanych wprost dla małych i średnich przedsiębiorców, miało być wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jednak nie jest do końca jasne, na jaki termin powinny być aktualne dokumenty podmiotowe składane w wyniku wezwania zamawiającego - czy terminem tym będzie dzień składania JEDZ w postępowaniu, czy termin wyznaczony przez zamawiającego w wezwaniu do ich przedstawienia.

Źródło: www.wnp.pl

Polecamy
X Konferencja Zamówień Publicznych: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE
  • rzetelna i aktualna wiedza