Wiceminister złożył także w stosunku do nich wnioski do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej o wydalenie ze służby komorniczej w przypadku komornika oraz o skreślenie z wykazu asesorów komorniczych w przypadku asesora komorniczego.

Jak informuje MS, wobec asesora komorniczego toczy się już jedno postępowanie dyscyplinarne wszczęte w styczniu na wniosek wiceministra Patryka Jakiego. Podstawą tego zawieszenia asesora komorniczego z Bełchatowa był zarzut dotyczący nieprawidłowości związanych z zajmowaniem nieruchomości i bezzasadnym odebraniem nad nimi nadzoru w miejscowości Majdan.
Ministerstwo powołuje się na poświęcone tej sprawie publikacje prasowe, np. artykuł w „Gazecie Polskiej Codziennie” pt. „Córka ukarana za długi ojca”. Wynikało z nich, że asesor w trakcie czynności odebrał matce wychowującej dziecko grzejnik, telefon komórkowy, pralkę, łóżko, zmywarkę oraz inne niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego przedmioty, mimo iż ta nie była dłużnikiem.

Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło również lustrację działalności kancelarii komorniczej, w której pracował asesor. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w toku lustracji potwierdził liczne nieprawidłowości w zakresie dostatecznego uzasadnienia odbierania dozoru nad ruchomościami i oddawania ich osobom trzecim, dokumentowania kosztów oraz niezasadnego obciążania stron postępowania kosztami związanymi z udziałem osób trzecich przybranych do czynności egzekucyjnych.

MS przypomina, że sprawa innych kontrowersyjnych egzekucji prowadzonych przez wskazaną kancelarię komorniczą była również przedmiotem materiałów prasowych, np. programu „Blisko Ludzi” w telewizji TVN24 wyemitowanego w dniu 12 marca 2016 roku.
- Na podstawie przeprowadzonych analiz spraw oraz wniosków z przeprowadzonej lustracji, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki w dniu 17 marca 2016 roku podjął decyzje o zawieszeniu komornika i asesora - czytamy w komunikacie resortu.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że trwają intensywne prace legislacyjne nad zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Celem tych prac jest stworzenie przepisów zabezpieczających zarówno interesy wierzycieli, dłużników, jak i osób trzecich, które niejednokrotnie są poszkodowane nieprawidłowymi czynnościami egzekucyjnymi.

  Tadeusz Ereciński,Henryk Pietrzkowski
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne [PRZEDSPRZEDAŻ]>>