GIF: wycofanie z obrotu kilku serii produktu Polcrom

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 32/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Polcrom 2 procent (Natrii cromoglicas), aerozol do nosa, roztwór, 20...

12.09.2016

Lublin: lekarze zapraszają na bezpłatne badania

Lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców zapraszają 22 września 2016 roku na bezpłatnie badania morfologii krwi oraz rejestrację dawców komórek macierzystych...

12.09.2016

Samorządowcy: finansowanie oświaty do poprawki

Obecny system finansowania oświaty nie przystaje do rzeczywistości, brakuje standardów określających liczbę uczniów w oddziale czy klasie, a wychowanie przedszkolne nie jest objęte subwencją...

12.09.2016

Rusza program staży dla studentów

Obecnie w Polsce największy odsetek bezrobotnych, ponad 17 proc., przypada na osoby poniżej 25. roku życia. Taki stan rzeczy ma zmienić unijny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w...

12.09.2016