Na szkoleniu omówione zostaną zasady rachunkowości szkół i placówek, księgowania przychodów i kosztów, dochodów i wydatków budżetowych w zakresie najważniejszych operacji gospodarczych. Terminy to: 24 maja w Poznaniu i 25 maja w Katowicach.
Celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych (SCUW) zastępujących od roku 2016/2017 zespoły ekonomiczno-administracyjnej obsługi oświaty (ZEAS). Na szkoleniu omówione zostaną również zasady rachunkowości szkół i placówek, księgowania przychodów i kosztów, dochodów i wydatków budżetowych w zakresie najważniejszych operacji gospodarczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego oświaty za rok 2015. Na szkoleniu omówione zostaną również obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku zmiany ustawy o rachunkowości i zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie planów kont.

Finansami szkoły zajmie się centrum usług wspólnych>>