Skargę do Trybunału wniósł francuski adwokat, który został zatrzymany przez policję w czasie jazdy skuterem. Skarżący dopuścił się szeregu wykroczeń drogowych, a dowód rejestracyjny pojazdu nie odpowiadał jego tablicy rejestracyjnej. W czasie zatrzymania doszło pomiędzy skarżącym a policjantami do ostrej wymiany zdań, która skończyła się przymusowym odtransportowaniem skarżącego na komisariat, gdzie został przesłuchany. Skarżący spędził na komisariacie 1 godz. 25 min., a następnie został zwolniony. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż takie traktowanie stanowiło naruszenie jego prawa do wolności osobistej, sprzeczne z art. 5 ust. 1 Konwencji o prawach człowieka.
Trybunał nie zgodził się ze skarżącym i nie potwierdził naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji.

Trybunał nie dopatrzył się w zatrzymaniu skarżącego żadnych uchybień. Środek przymusu względem skarżącego był stosowany zgodnie z obowiązującym prawem francuskim i z uzasadnionego powodu. Skarżący został zatrzymany w związku z licznym wykroczeniami drogowymi, których się dopuścił, a dowód rejestracyjny jego skutera nie odpowiadał tablicy rejestracyjnej pojazdu. Przypadkowy świadek zajścia, który został przesłuchany przez sąd w postępowaniu krajowym, potwierdził wersję przedstawioną przez stronę rządową: policjanci w trakcie zatrzymania skarżącego zachowywali się spokojnie i profesjonalnie, podczas gdy skarżący zachowywał się agresywnie i wulgarnie.
Trybunał wskazał dalej, iż po odprowadzeniu go na komisariat policji skarżący musiał oczekiwać jedynie 45 min. na przesłuchanie przez wyższego rangą oficera policji. Z komisariatu został zwolniony natychmiast po przesłuchaniu, które trwało 40 min. Tym samym pozbawienie go wolności trwało zaledwie 1 godz. 25 min. Trybunał uznał, iż tak krótki okres, ograniczony w świetle okoliczności sprawy do niezbędnego minimum i zgodny z przepisami prawa krajowego, nie wystarcza, by można było mówić o naruszeniu prawa do wolności osobistej z art. 5 ust. 1 Konwencji. Zatrzymanie skarżącego i pozbawienie go wolności na komisariacie przez niecałe półtorej godziny było zgodne z celami wskazanymi w art. 5 ust. 1, było uzasadnione i nie wykraczało poza to, co konieczne w konkretnej sytuacji skarżącego. Naruszenia Konwencji i praw podstawowych nie było.

Ursulet przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 31 marca 2016 r., skarga nr 5682

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł