Zamawiający będzie musiał ponownie wezwać hiszpańską spółkę Getinsa do dostarczenia uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów udziału w postępowaniu. Jak jednak zapewnia PLK, odwołanie nie spowoduje przekroczenia harmonogramu inwestycji.

Rażąco niska cena sparaliżowała polską część Rail Baltica >>>

Warto nadmienić, iż przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy projektu modernizacji odcinka Rail Baltica Czyżew - Białystok o długości 77 km, trwa już ponad 3 lata. W ubiegłym roku PLK zapowiadało, że planuje rozpocząć prace w 2018 r.

- W kontekście możliwości realizacji projektu do końca 2023 roku, informuję, że nie zachodzą żadne przesłanki do tego, aby wydłużanie postępowania przetargowego mogło spowodować niezrealizowanie inwestycji do 2023 r. - zapewnił Mirosław Siemieniec, rzecznik PLK.

Źródlo: www.rynek-kolejowy.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł