Na odcinek Sadowne–Białystok ogłoszono dwa postępowania. Pierwsze przebiega bez komplikacji. Drugie ma dwuletnie opóźnienie. W 2013 r. PKP PLK ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Czyżew–Białystok. W lutym 2014 r. PLK wybrały najtańszą ofertę konsorcjum KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne i KV Consultores De Ingenieria, Proyectos y Obras.

Jak pisze "Rz", firma Getinsa złożyła odwołanie do KIO, zarzucając zwycięzcy rażąco niską cenę. W czerwcu 2014 r. KIO wydała wyrok, w którym potwierdziła ten zarzut i nakazała ponowną ocenę. PKP PLK wniosły skargę do Sądu Okręgowego. Sąd podtrzymał jednak wyrok KIO. W praktyce oznacza to wybranie najdroższej a nie tańszej oferty.

Mimo, iż wyrok sądu zapadł w kwietniu br., zamawiający do dziś zwleka z decyzją co zrobić dalej. Rozważane jest nawet unieważnienie przetargu.

Źródło: www.rp.pl