Młodzi liczą na pracę po znajomości

Trzy czwarte studentów w Polsce uważa znajomości za jeden z głównych czynników ułatwiających zdobycie pierwszej pracy. Takie są wnioski z ogólnopolskiego badania w ramach projektu Start na rynku...

03.11.2016

Niszczenie leków nie będzie konieczne

W obecnie obowiązującym prawie jest przepis, który nakazuje niszczenie leków w przypadku gdy apteka lub punkt apteczny są likwidowane. W takiej sytuacji należy utylizować produkty lecznicze, jednak...

03.11.2016

Samorządy nie chcą wyręczać NFZ

Zgodnie zobowiązującą od 15 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o działalności leczniczej samorządy lokalne mogą kupować świadczenia medyczne dla mieszkańców. Jednak tego nie robią, gdyż brakuje im...

03.11.2016

Pracownicy fizyczni poszukiwani

HR

Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników fizycznych. IPF Group szacuje, że niedobór kadr wynosi ok. 1520 proc. Braki uzupełniają obcokrajowcy, głównie...

03.11.2016

Jest śledztwo ws. zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Samorząd terytorialny

Prokuratura Okręgowa w Płocku (Mazowieckie) wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia powietrza w tym mieście. Ma to związek z odnotowanym we wrześniu podwyższonym stężeniem benzenu i uciążliwym...

03.11.2016

Dolnośląskie wspiera zawody rzemieślnicze w regionie

Samorząd terytorialny

Samorząd województwa dolnośląskiego uruchomił projekt promujący zawody rzemieślnicze.Chodzi o powstrzymanie tendencji do zanikania kształcenia w niektórych zawodach. W przyszłym roku powstanie...

03.11.2016

B. szefowe MEN: reforma zdewastuje polską oświatę

Szykowana reforma edukacji, w tym likwidacja gimnazjów, zdewastuje polską oświatę; sposób wprowadzania reformy jest skandaliczny - mówiły w środę byłe szefowe MEN: Joanna Kluzik-Rostkowska i Krystyna...

03.11.2016

Dziesięć lat na roszczenia związane z planem miejscowym

Samorząd terytorialny

Roszczenia wynikające z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (a dla planów...

03.11.2016