Pneumokoki są niebezpiecznymi bakteriami, powodującymi u dzieci takie choroby jak zapalenie płuc czy sepsa. Mając na względzie bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców, w województwie kujawsko - pomorskim zdecydowano się na walkę z tymi drobnoustrojami.

Począwszy od zeszłego roku, samorząd województwa jako jedyny w realizuje partnerski „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. W zeszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia uczestniczyło 17 samorządów lokalnych i zaszczepiono 1429 dzieci.

Marszałek województwa - Piotr Całbecki - zwraca uwagę, że profilaktyka w dalszym ciągu stanowi słaby punkt w systemie publicznej służby zdrowia. Sygnalizuje jednak, że realizowany przez samorząd program jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w tej kwestii.

Do wzięcia udziału w programie na partnerskich zasadach zaproszono wszystkie miasta i gminy województwa. W tegorocznej edycji, chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziły 32 samorządy, zarówno duże miasta jak i gminy wiejskie.

Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w programie będą musiały pokryć jedynie połowę kosztów szczepień dla dzieci mieszkających na ich terenie. Samorząd województwa finansuje bowiem szczepienia w kwocie przekraczającej 350 tys. złotych. Immunizacji podlegać będą dzieci mieszkające na ternie miast i gmin, które zgłosiły swój akces do programu. Nabór uczestników, a także szczepienia prowadzą placówki medyczne we współpracy z lokalnymi instytucjami.

(zwrp.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami