Targi SAWO z sukcesem w tle

BHP

Rezultat Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, które odbyły się w dniach 26-28 kwietnia w Poznaniu, jest potwierdzeniem żywego zainteresowania rynku najnowszymi...

12.05.2016

Jedna danina uprości życie przedsiębiorcom

Firmy mają dużo zachodu z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników. Rząd chce ujednolicić ZUS i PIT, co ma zmniejszyć biurokratyczne obowiązki. - informuje Rzeczpospolita.

12.05.2016

Sprawdź, kiedy przedsiębiorca musi prowadzić PKPiR

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się wiele obowiązków, w tym także obowiązków sprawozdawczych. Poprawne ich wypełnianie pozwala na rozliczenie podatku dochodowego w należnej wysokości i...

12.05.2016

Młodzi bezrobotni najczęściej korzystali z bonów

Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, żedo końca marca br.ponad 45 tys. osób do 30. roku życia skorzystało z bonów stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie oraz na...

12.05.2016

MF wyznaczył organ który poprowadzi CRPO

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Rejestr...

12.05.2016

Stacje telefonii komórkowej bez pozwolenia na budowę

Budownictwo

Instalacja urządzeń antenowych i radiokomunikacyjnych na budynku nie wymaga pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia, jeśli urządzenia te nie przekraczają 3 m wysokości, a ich montaż nie stanowi...

12.05.2016

27 maja: Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

OD 2012 roku 27 maja obchodzony jest Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. W 2016roku obchodzimy także jubileusz 15-lecia uchwalenia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej tworzącej samorząd zawodowy...

12.05.2016