Nowelizacja ustawy systemie oświaty wprowadziła liczne zmiany tj. ustalenie nowych zasad obliczania wysokości dotacji oświatowych oraz ustalenie nowego sposobu obliczania kwot dla zwrotów między gminami kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dziecko spoza terenu danej gminy.

Już teraz pobierz ebooka i zapoznaj się z zasadami ustalenia wydatków dotacyjnych budżetu na 2017 rok>>

Nowela w dodanym art. 78a u.s.o. zawiera rozbudowane przepisy określające liczne kryteria brane pod uwagę, w tym liczbę mieszkańców oraz najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Od 2017 r. będzie to podstawą rozliczeń pomiędzy gminami.

Najbliższą gminą będzie gmina o podobnych dochodach>>