Zmiany znajdą się w najnowszej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Pod obecnym stanem prawnym pojęcia najbliższej gminy lub najbliższego powiatu nie miały żadnej definicji co doprowadzało do dowolności wyboru, a najczęściej wyboru jednostki z najniższymi wydatkami bieżącymi. Nowela w dodanym art. 78a u.s.o. zawiera rozbudowane przepisy określające liczne kryteria brane pod uwagę, w tym liczbę mieszkańców oraz najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Wprowadzenie definicji najbliższej gminy oraz powiatu dopełnia ww. system ustalania wysokości dotacji, gdyż dokładnie określa sposób ustalania jednostki samorządu terytorialnego, na której wydatkach należy się oprzeć, jeśli w gminie lub powiecie nie ma określonej jednostki organizacyjnej systemu oświaty.
Algorytm ustalania najbliższej gminy w pierwszej kolejności odnosi się do gmin z nią graniczących, wskazując na tę o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

Dotacje w oświacie - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.  - bezpłatny ebook i dostęp do programu na 7 dni>>

W dalszej kolejności, jeżeli żadna gmina granicząca, będąca tym samym typem gminy, co gmina dotująca, nie prowadzi określonej szkoły czy przedszkola, najbliższą gminą będzie gmina o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca na terenie tego samego powiatu co dana gmina, a w dalszej kolejności gmina o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych zlokalizowana na terenie tego samego województwa, a ostatecznie gmina o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca zlokalizowana na terenie innego województwa.
Takie zasady zostały odrębnie określone dla najbliższej gminy prowadzącej przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, szkołę danego typu i rodzaju oraz szkołę, w której zorganizowano internat, oraz dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, placówkę danego rodzaju i szkołę, w której zorganizowano internat.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów