Jak podkreśla minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, dzięki powyższemu rozwiązaniu osoby wynajmujące lokale komunalne i socjalne, które znalazły się w trudnej sytuacji i uzyskały umorzenie należności lub ich części, nie muszą odprowadzać podatku z powyższego tytułu. Zdaniem wicepremiera, za wprowadzeniem takiego środka przemawia ważny interes społeczny.

Przygotowywane rozwiązanie zakłada zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego na lata 2016 i 2017. Ponadto opracowane zostaną projekty rozwiązań ustawowych, które mają obowiązywać od 2018 r.

Powyższe regulacje przygotowywane są we współpracy resortu finansów ze stroną samorządową. W wyniku ich wejścia w życie, JST nie będą zobligowane do sporządzenia i przekazania rocznych informacji PIT- 8C w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.


(mf.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami