Dodatkowe kryteria

Umożliwienie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) jest realizacją jednego z postulatów dotyczących zmian w prawie, który od dawna był zgłaszany przez środowiska opiekunów. Jak sprawdziliśmy, wnioski o wsparcie zaczęły wpływać do pośredniaków już w pierwszych dniach, od kiedy zaczęły obowiązywać nowe regulacje. Na przykład w PUP w Białymstoku w styczniu przyznano zasiłek dla 20 byłych opiekunów, w Poznaniu dla 13, we Wrocławiu i w Rzeszowie dla sześciu. Z kolei w Warszawie i Olsztynie świadczenia otrzymały po cztery osoby.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zasiłek po świadczeniu

Zbyt krótki okres opieki jest zresztą jedną z przyczyn, dla których część byłych opiekunów po zarejestrowaniu w PUP nie otrzymuje zasiłku. Takie przypadki odnotowano m.in. w Rzeszowie i Poznaniu. Co więcej, do niektórych pośredniaków zgłaszają się osoby, które świadczenia opiekuńcze straciły kilka lat wcześniej.

Więcej w ''Dzienniku Gazecie Prawnej''

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna