1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Pakiet zakłada, że VAT jest płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw zasadniczo powstaje w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek pomniejsza podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy o VAT, podstawą naliczania podatku jest aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów i udostępniana na okresy dwutygodniowe. Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Polsce.

Resort finansów opublikował ceny paliw na okres od 13 lutego do 26 lutego 2017 r. Cena benzyny bezołowiowej 95 określona została na 2021 zł za m3, benzyny bezołowiowej 98 na 2231 zł/m3, oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) na 2126 zł/m3, oleju napędowego (typu Arktyczny 2, I Z-40) na 2306 zł/m3, a gazu płynnego LPG na 1318 zł/m3.

Ministerstwo w Biuletynie Informacji Publicznej nie udostępnia już ceny paliwa silnikowego – olej napędowy typu B 100 i BIO 100. Decyzja ta wynika z faktu, że producenci paliw silnikowych z początkiem 2017 r. zaniechali publikacji cen hurtowych dla tego rodzaju paliwa.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów