Uwagi zamieszcza w opinii do przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu ustawy o komornikach sądowych. Nowe regulacje ograniczą czynności, jakie samodzielnie wykonywać mogą asesorzy i aplikanci komorniczy.
"Niemożność powierzania aplikantom komorniczym dokonywania, na zlecenie komornika, określonych czynności spowoduje, że aplikanci nie zostaną należycie przygotowani do wykonywania zawodu. Podkreślenia wymaga, że wszystkie ustawy regulujące funkcjonowanie zawodów prawniczych przewidują możliwość samodzielnego wykonywania określonych czynności przez aplikantów." - podkreśla KRK.

Dodaje, że nowe przepisy obniżą jakość kształcenia na aplikacji.
"Proponowane w projekcie rozwiązania prawne doprowadzą do znacznego spadku zainteresowania odbywaniem aplikacji komorniczej przez absolwentów wydziałów prawa. Już w chwili obecnej odnotowuje się spadek liczby aplikantów, a nawet rezygnację z dalszego odbywania aplikacji. Tym samym wątpliwa stanie się możliwość finansowania szkolenia aplikantów z wnoszonych przez aplikantów składek." - podkreślają komornicy.

Studenci Politechniki Wrocławskiej wezmą udział w zawodach konstruktorów w USA>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów