Onko-Olimpiada daje dzieciom siłę i nadzieję

Onko-Olimpiada to jedyna tego typu impreza sportowa na świecie. Rywalizacja schodzi tutaj jednak na drugi plan. Najważniejsze jest to, że najmłodsi pacjenci oddziałów onkologicznych odzyskują wiarę w...

25.08.2016

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych

Doradca podatkowy

Skoro tzw. mowa ciała jest znacznie silniejszą od słów formą przekazu, to przygotowanie się do wystąpienia publicznego nie może ograniczać się tylko do zaplanowania tego, CO powiemy. Równie istotne,...

25.08.2016

Konflikt w firmie – czasem pomaga

Doradca podatkowy

Nieporozumienia w zespole mogą bardzo negatywnie wpłynąć na efektywność pracy i obsługę klientów. Zdarza się jednak, że odsłaniają problemy i stają się początkiem pozytywnych zmian.

25.08.2016

Palący e-papierosy muszą korzystać z palarni

BHP

Od kilku lat panuje moda na zastępowanie wyrobów tytoniowych papierosami elektronicznymi. Ich zwolennicy starają się wykazać, że, w odróżnieniu od tradycyjnych, są znacznie mniej szkodliwe dla...

25.08.2016

Referencje odgrywają kluczową rolę w rekrutacji

Rosnąca popularność rekomendacji udzielanych za pomocą mediów społecznościowych o charakterze zawodowym nie umniejsza wartości tradycyjnych referencji. Opinie profesjonalistów o innych...

25.08.2016

Firmy chcą elastyczniejszego prawa pracy

Jednolite umowy o pracę i uzależnienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych od wynagrodzenia to przykładowe recepty zatrudniających na bolączki rynku pracy. Mają wskazać rządowi kierunek zmiany...

25.08.2016

Stres powakacyjny zmorą pracowników

Większość pracujących odczuwa stres związany zpowrotem do pracy po urlopie. Może się on objawiać bólami głowy, nudnościami, apatią itrudnością zkoncentracją. By szybko zwalczyć negatywne skutki...

25.08.2016

Tuchola: szpital kupił nową karetkę

Szpital Tucholski kupił ambulans typu „S”. Nowa karetka marki Mercedes Sprinter zastąpiła dotychczas jeżdżącego z zespołem specjalistycznym VW Crafter. Zakup został sfinansowany ze środków własnych...

25.08.2016