Będą  one efektem realizacji projektów, które otrzymały decyzją zarządu województwa mazowieckiego wsparcie w ramach RPO WM 2014–2020. Wartość projektów wyniesie w sumie 11,5 mln zł, natomiast dofinasowanie – 9,2 mln zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz planuje wprowadzenie usług elektronicznych dla swoich pacjentów, klientów instytucjonalnych i partnerów. Zaplanowane działania obejmą przygotowanie placówki do udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi. 

Wdrożonych zostanie siedem e-usług umożliwiających zdalne załatwianie spraw związanych z leczeniem. Pacjenci skorzystają z elektronicznej rejestracji na wizyty lub badania, a także już na tym etapie będą mogli przekazać ogólną informację o swoich problemach ze zdrowiem. Tą samą drogą możliwe będzie odwoływanie wizyt lub zmiany terminów. Usługa e-dokumentacja umożliwi zdalny dostęp, pobranie, a nawet zamówienie dokumentacji medycznej z dostawą we wskazane miejsce. Usługa e-kontrahent ułatwi natomiast prowadzenie spraw z klientami instytucjonalnymi. W zwiększeniu skuteczności udzielanych świadczeń pomogą natomiast usługi e-Profilaktyka czy e-Weryfikator. Projekt jest wart ponad 6,8 mln zł, a dofinansowanie wyniosło ponad 5,4 mln zł.

 


 
W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu oraz w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Ochrony Zdrowia w Kobyłce powstanie system teleinformatyczny, który wesprze świadczenie usług zdrowotnych. Będzie to elektroniczny system zarządzania dokumentacją medyczną i obiegiem dokumentów. Do tego dojdzie osiem e-usług dla mieszkańców –między innymi e-rejestracja, e-odbiór wyników badań, e-wywiad, e-samokontrola, e-konsultacje medyczne. 

Z efektów skorzystają też pacjenci ośrodków partnerskich – Mazovia Medical Plus w Błoniu oraz Medicor w Feliksowie. Do projektu kosztującego ponad 2,5 mln zł zarząd województwa dołożył ponad 2 mln zł.
 
Natomiast w dwóch warszawskich przychodniach należących do Fundacji Perpetuum Mobile pojawi się dziesięć e-usług medycznych, między innymi e-terminarz, e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, e-zwolnienie, e-konsultacje, e-badania, e-deklaracje czy e-rozliczenia. W ramach projektu dostępny będzie portal internetowy, na którym znajdą się Indywidualne Konta Pacjentów, oraz dostęp do usług elektronicznych. Fundusze unijne przeznaczone zostaną także na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, a także wprowadzenie bezpiecznej sieci teleinformatycznej. Kwota dofinansowania to prawie 1,8 mln zł, a całkowita wartość projektu – ponad 2,2 mln zł.
 
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. 

Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu


Źródło: www.mazovia.pl