Dzięki realizacji projektu w drugiej połowie 2017 roku w ostrołęckim szpitalu zwiększy się dostęp do usług medycznych drogą elektroniczną. W placówce wprowadzonych zostanie 13 e-usług, w tym między innymi rejestr zdarzeń medycznych, e-kontrahent, e-obieg dokumentów, zarządzanie biznesowe, monitorowanie gospodarki lekami, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu, e-ankiety itp. 

Dzięki tym usługom pacjenci będą mieć łatwiejszy dostęp do rejestracji, zlecania i odbioru wyników badań diagnostycznych, a elektroniczny obieg dokumentów usprawni obsługę i zarządzanie szpitalem.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 999 438 zł, kwota dofinansowania – 5 496 825,91 zł.
 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce prowadzi 17 oddziałów, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, poradnie specjalistyczne, medycynę pracy, rehabilitację i diagnostykę (RTG, USG, laboratorium).

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2016 ma wartość ponad 106 mln zł.Źródło: www.mazovia.pl