Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Realizuje on trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z 2012, 2013 i 2015 r. Chodzi o wykup mieszkań zakładowych, członkostwo oraz rozliczenia między spółdzielnią a powstałą wspólnotą mieszkaniową.

Projekt przewiduje dwa typy członkostwa w spółdzielni: dla ubiegających się o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu spółdzielczego i dla osób, które taki tytuł już mają. Pierwsza kategoria będzie miała tylko prawo otrzymać statut i regulaminy oraz kopie uchwał i posiedzeń walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Druga otrzyma pełnię praw i obowiązków. Wcześniej przepisy nie wiązały członkostwa z posiadaniem tytułu do lokalu. Zakwestionował to TK w wyroku z 5 lutego 2015 r. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Renata Krupa-Dąbrowska