Dentons ma nowe biuro w Rzymie

Rynek

Globalna firma prawnicza Dentons ogłosiła w poniedziałek otwarcie nowego biura w Rzymie. To drugie po Mediolanie, biuro Dentons we Włoszech.

11.07.2016

DZP wzmacnia zespoły farmacji i nauki

Rynek

Grono Partnerów DZP powiększyło się o dwóch prawników od lat związanych z Praktyką Life Sciences. A w ramach Praktyki IP&TMT utworzono Dział Badań i Rozwoju.

11.07.2016

RPO skarży ustawę antyterrorystyczną do Trybunału

Ustawa antyterrorystyczna jest sprzeczna z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności uważa rzecznik praw obywatelskich,...

11.07.2016

Lewiatan: Prawo wodne dyskryminuje producentów napojów

Środowisko

Zmiany wprowadzone w projekcie ustawy - Prawo wodne nakładają na producentów napojów 12-krotnie wyższe stawki za użycie wód podziemnych i powierzchniowych niż na pozostałe kategorie produkcji...

11.07.2016

Muzykoterapia dobra dla osób z chorobą Parkinsona

Muzykoterapia pozytywnie wpływa na stan sprawności funkcjonalnej u osób z chorobą Parkinsona – uważa terapeutka dr Anna Bukowska. Chodzi między innymi o ćwiczenie motoryki poprzez grę na...

11.07.2016