Celem projektu jest pomoc szkoleniowo-konsultacyjna dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu sytemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych według koncepcji merytorycznej opracowanej na potrzeby projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od 24 kwietnia 2017 roku  i potrwa do 12 maja 2017 roku. W jej wyniku do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali.

Organizacja i wdrażanie sytemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w szpitalach będzie się odbywać od czerwca 2017 do marca 2019.

Kryteria i zasady rekrutacji, opis działań jakimi będą objęte szpitale, jak również informacje o zobowiązaniach szpitali zakwalifikowanych do projektu opisane są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępnym na stronie CMJ.

Źródło:www.cmj.org.pl