Pół miliona uczniów dostanie stypendium socjalne

Na realizację stypendiów socjalnych do końca roku przeznaczono z budżetu państwa kwotę ok. 404 mln zł, co oznacza, że na pomoc może liczyć ok. 500 tys. uczniów - informuje resort edukacji.

31.08.2016

Subwencja oświatowa w 2017 r. to ok. 41,5 mld zł

Subwencja oświatowa w 2017 r. wyniesie 41 mld 491 mln zł; o 1,3 proc. zwiększona zostanie kwota bazowa służąca do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, co oznacza podwyżkę ich wynagrodzeń -...

31.08.2016

Lekarze powinni wydawać zlecania na piśmie

Resort zdrowia przy przypomina, że lekarze powinni wydawać zlecenia pielęgniarkom na piśmie, co może zapobiec ewentualnym pomyłkom. Pielęgniarki natomiast apelują o lepsze oznakowanie leków,...

31.08.2016

Od 1 września sklepy zostaną objęte nowym podatkiem

W czwartek 1 września 2016 r. wvhodzi w życie ustawa wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to podatek przychodowy, obciążający bezpośrednio przychody z...

31.08.2016

Problematyka wadium w PZP

Zamówienia publiczne

Problem z zatrzymaniem wadium w p.z.p. stanowi pewną trudność interpretacyjną. Prawa zamawiającego do zatrzymania wadium należy upatrywać się na gruncie p.z.p., a uprawnień wykonawcy w stosunku do...

31.08.2016