Na terenie należącym do szkoły może być organizowanych wiele różnych imprez, np. bal maturalny, andrzejki, akademia na rozpoczęcie lub zakończenie roku. Jeśli organizatorem jest szkoła, a uczestnikami jej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, nie ulega wątpliwości, że to dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie im bezpieczeństwa.
Szkoła może również wynajmować sale na potrzeby imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne, i to zarówno z udziałem uczniów (np. festyn cyrkowy), jak i osób postronnych (np. bal seniora). Biorąc pod uwagę przywołaną regulację rozporządzenia w sprawie BHP, uznać należy, że organizowanie imprezy przez podmiot zewnętrzny nie zwalnia dyrektora od odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie jej funkcjonowania, to on bowiem odpowiada za bezpieczeństwo w budynku szkoły. Zatem to on powinien zadbać, by na terenie szkoły odbywały się wyłącznie takie wydarzenia i przebywały wyłącznie takie osoby, które nie stanowią zagrożenia dla jej funkcjonowania.

Szkoła powinna opracować regulamin imprezy masowej>>

Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umów na wynajem szkolnych pomieszczeń na potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek imprez, ponieważ fakt ich organizowania przez podmiot zewnętrzny nie oznacza zniesienia odpowiedzialności dyrektora szkoły.
Rozporządzenie w sprawie BHP mówi również o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej obiektami. W tym przypadku określenie „zajęcia” należy rozumieć szeroko, przepisy rozporządzenia nie zawężają go bowiem wyłącznie do zajęć dydaktycznych. Dla przykładu, jeżeli szkoła jest organizatorem balu maturalnego odbywającego się w hotelowej restauracji, to nadal dyrektor tejże szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, i to zarówno swoich uczniów, jak i ich osób towarzyszących.


News imageWięcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2017>>