Jak podkreśliła na spotkaniu Marzenna Drab, prace analityczne nad wdrożeniem nowego modelu podziału subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, zapewniającego lepsze dopasowanie dochodów subwencyjnych do ponoszonych wydatków, będą kontynuowane. Oznacza to, że zmiany w tym zakresie zostaną przesunięte w czasie (pierwotnie planowano, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.). Przyczyną opóźnień jest m.in. konieczność lepszego dopasowania finansowania tych obszarów do nowo tworzącej się sieci szkół po wdrożeniu reformy oświatowej.
Uczestniczący w posiedzeniu posłowie i przedstawiciele JST z ulgą przyjęli deklarację MEN, ponieważ była ona zgodna ze zgłaszanymi postulatami. Samorządy apelowały bowiem o wstrzymanie się z wprowadzaniem tak istotnych zmian w finansowaniu systemu edukacji, do czasu aż zostanie zakończone wdrażanie reformy oświatowej.
Zaznaczono również, że na chwilę obecną przygotowane są zmiany w zakresie naliczania dotacji z budżetu państwa na rozwój wychowania przedszkolnego, czy też zapewniania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Ponadto trwają prace nad modyfikacjami w kwestiach dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych.

Źródło: www.wartowiedziec.pl, stan z 30.05.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów