Kraków: przetarg na dostawę tramwajów

Zamówienia publiczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie prowadzi ramowy przetarg na dostawę tramwajów. Zamówienie jest podzielone na części - podaje Transport Publiczny.

19.09.2016

Zieleniecki: nowe kodeksy pracy będą elastyczne

W 18 miesięcy przygotujemy dwa projekty kodeksów pracy, które zmodernizują polskie prawo pracy, zapowiada Marcin Zieleniecki, szef komisji kodyfikacyjnej, informuje Rzeczpospolita.

19.09.2016

Strona pracodawców oceniła projekt budżetu

Na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 15 września 2016 r., strona pracodawców przedstawiła swoje stanowisko odnośnie projektu budżetu państwa na rok 2017. Oceniła...

19.09.2016

Nieruchomość wspólna może podlegać obrotowi

Budownictwo

Z prawem odrębnej własności lokalu nierozerwalnie związane jest prawo właściciela lokalu do udziału w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólna, tak jak każdy przedmiot własności, może podlegać...

19.09.2016

Pojęcie pilności w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

Dyrektywa klasyczna wpłynie na wykładnię pilności używanego w p.z.p. Termin ma kluczowe znaczenie w ocenie zasadności skrócenia terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w...

19.09.2016

Karniści zaniepokojeni standardami stanowienia prawa

Niepokoi nas sposób stanowienia prawa odbiegający od standardów przyzwoitej legislacji.Realizacji zasad demokratycznego państwa prawa nie służy także podważanie autorytetu organów stanowiących prawo.

19.09.2016

Świadek mógłby milczeć w sprawie wykroczeń

Projekt zmian w procedurze karnej pozwoliłby świadkowi na uchylenie się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą także na odpowiedzialność...

19.09.2016

Zabytki ruchome będą solidniej chronione

Od 25 listopada książki, obrazy czy biżuteria będą trafiać na polską Listę Skarbów Dziedzictwa.Minister kultury i dziedzictwa narodowego pracuje nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece...

19.09.2016