Formularz FAT-1 służy polskim instytucjom finansowym do składania informacji przewidzianych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Na stronie resortu finansów, w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych dostępna jest również ostateczna wersja wzoru tego dokumentu(w formacie XSD) oraz opis elementów wzoru FAT-1(2). Środowisko produkcyjne systemu e-Deklaracje od 19 czerwca 2017 r. jest gotowe do przyjmowania dokumentów opartych na tym wzorze.

Jak poinformował resort finansów, w razie konieczności przeprowadzenia przez instytucje finansowe korekt lub uzupełnienia danych dotyczących 2015 r. należy je składać na dotychczasowym formularzu FAT-1(1).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów