Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK zaznacza, że spółka wprowadziła kilkadziesiąt zmian we wzorach kontraktów podpisywanych z wykonawcami robót budowlanych. Zmiany dotyczą przede wszystkim kwestii szybkości podejmowania decyzji. Uległ on znacznemu skróceniu dzięki mobilizacji kierowników projektów. Przewoźnik zaznacza, że jest otwarty na postulaty środowiska wykonawców.

Wykonawcy wskazują, że potrzebne są dalsze zmiany. Wśród nich wymienić należy usprawnienie procesu zawierania umów, jeszcze szybsze podejmowanie decyzji przez zamawiającego, także w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu zamówienia publicznego. 

Na chwilę obecną Forum Inwestorów, które działa bezpośrednio przy PKP PLK złożyło 47 wniosków zmian do warunków umowy o zamówienie publiczne, który ma być stosowany jako wzór podczas przetargów. W 38 przypadkach spółka negatywnie wypowiedziała się na temat zaproponowanych zmian, zaś w przypadku 9 z nich zadeklarowała możliwość rozważenia ich w przyszłości.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł