W zakresie właściwości miejscowej komorników projekt ustawy zasadniczo podtrzymuje rozwiązania przyjęte w dotychczas obowiązującej regulacji.

"Jest to konsekwencją dalszego ograniczania zjawiska tzw. „hurtowni komorniczych” i preferowania kancelarii małych i średnich, jako cechujących się najwyższą sprawnością i skutecznością w zakresie prowadzonych egzekucji." - tłumaczy resort sprawiedliwości. Ustawa wprowadzi również ograniczenia terytorialne, wybór komornika zostanie ograniczony do obszaru apelacji, co ma związek z faktem, że ustawa kładzie większy nacisk na osobiste prowadzenie postępowania przez komornika.