Droga skierowana do przetargu jest jednym z odcinków drogi Via Baltica o długości 18 km. Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.) oraz wielu kryteriów pozacenowych takich jak: właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (9 proc.) czy też zagospodarowania gruntu rodzimego (5 proc.). 

Zamawiający przeznaczył 481,07 mln zł brutto na realizację zamówienia. Wykonawcą został Budimex, którego oferta opiewa na 342 mln zł brutto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 31 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

Źródło: www.wnp.pl