Leki, szczepionki, krew i inne materiały biologiczne są niezwykle wrażliwe na wahania temperatury i w związku z tym muszą być przechowywane oraz transportowane w ściśle określonych warunkach – ich monitorowanie jest konieczne w trybie 24/7.

W razie kontroli szpitale i inne podmioty lecznicze powinny przedstawić historię przechowywania lub transportu poszczególnych medykamentów. Najczęściej korzystają one obecnie z termometrów wymagających „ręcznej” ewidencji warunków lub rejestratorów temperatury, które należy podłączyć do komputera, aby dokonać odczytu. Nadzór łańcucha chłodniczego może być jednak w pełni zautomatyzowany, nie wymagając stałego zaangażowania personelu – zespół podejmuje odpowiednie działania dopiero wtedy, gdy wystąpi sytuacja alarmowa.

Autorski system monitoringu temperatury, który działa w technologii M2M (machine to machine) opracowała polsko-francuska firma Blulog. W systemie tym rejestratory wielkości karty kredytowej wykonują pomiary co 10 minut, jednorazowa bateria wystarcza na cały czas pracy, a dane magazynowane są szyfrowanie w intuicyjnej aplikacji.

System bezprzewodowego monitoringu temperatury od Blulog został właśnie, po raz pierwszy w branży, kompleksowo wdrożony w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu.

Dzięki zastosowaniu systemu leki sporządzane w pracowni przygotowywania leków cytostatycznych są dostarczane do Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu w warunkach ściśle kontrolowanych i udokumentowanych. Nowy system pozwala także na w pełni zautomatyzowany nadzór nad warunkami transportu produktów leczniczych do fili zamiejscowych DCO - w Legnicy (ponad 70 km) oraz w Jeleniej Górze (ponad 110 km).

Wdrożenie systemu pozwala szczegółowo monitorować i analizować warunki w każdym „wrażliwym” obszarze szpitala - począwszy od magazynów aptecznych, poprzez oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, blok operacyjny, gabinety i poradnie, po laboratorium. System nadzoruje też warunki w szpitalnej serwerowni. Poza tym pozwala wdrożyć nowe standardy - personel odpowiedzialny za skuteczność leków zyskał nowe narzędzie monitorowania, otrzymując dane pozwalające optymalizować pracę urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów, lepiej można także wykorzystać zasoby ludzkie – personel dotychczas odpowiedzialny za nadzór nad warunkami przechowywania zyskał więcej czasu.

- Mamy stały dostęp do bieżących danych oraz historii pomiarów, dzięki czemu doskonale wiemy, w jakich dokładnie warunkach znajdowały się leki przez cały okres od momentu ich dostarczenia do szpitala po chwilę podania pacjentowi – mówi Piotr Steciwko, zastępca kierownika apteki szpitalnej CDO. - Obsługa systemu nie sprawia personelowi żadnych problemów, a uzyskane informacje pozwalają nam na optymalizowanie pracy urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów dla zapewnienia stałych oraz prawidłowych warunków przechowywania.

- Nasze rejestratory mierzą temperaturę z dokładnością +/- 0,2°C w zakresie od 0 do 30°C oraz +/-0,4°C w pozostałym przedziale. Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu temperatur, o których przekroczeniu system automatycznie poinformuje. Szczegółowe dane są zbierane na bezpiecznym serwerze, a system samoczynnie generuje raporty oraz wykresy. Istotną zaletą jest otrzymywanie przez użytkownika powiadomień o sytuacjach wystąpienia jakichkolwiek odchyleń w pracy systemu – wyjaśnia Jérémy Laurens, dyrektor sprzedaży i marketingu Blulog.

Monitoring temperatury odbywa się dzięki wykorzystaniu dwóch technologii. Jedna z nich to NFC (krótko zasięgowy przesył danych – używany w płatnościach zbliżeniowych), wykorzystywany w DCO podczas transportu leków. Informacja o przerwaniu łańcucha chłodzenia jest przekazywana za pośrednictwem diod. Druga technologia to RF/NFC (wzbogacony o radiową transmisję danych), zastosowany na terenie szpitala. W przypadku przekroczenia zakresu temperatur, system natychmiast wysyła SMS lub e-mail do wskazanej osoby.

Odczytu pomiaru zawsze można też dokonać ręcznie, przy użyciu smartfona wyposażonego w dedykowaną aplikację.

Źródło: dotPR