Przewidziany w projekcie mechanizm jednorazowej amortyzacji ma zwiększyć wydatki firm na zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych m.in. w działalności innowacyjnej. Wejście w życie proponowanych rozwiązań ma zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw i zwiększyć liczbę lepiej płatnych miejsc pracy.

Obecnie przedsiębiorcy mają obecnie ograniczoną możliwość odliczania nakładów na inwestycje, co powoduje, że nie podejmują oni nowych projektów, a ich firmy stają się mniej konkurencyjne. Z funkcjonującego mechanizmu, który wymaga ubiegania się o pomoc de minimis, korzystało jedynie kilka tysięcy firm rocznie. Z nowego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem, firmy będą mogły dokonywać corocznie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Limit ten obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. Rozwiązanie to będzie dostępne zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i będzie mieć zastosowanie także do inwestycji dokonanych w roku podatkowym przed momentem jej wejścia w życie. Rozszerzono także krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z proponowanego rozliczenia. Obejmie ono także przedsiębiorców, którzy korzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków unijnych.

Nowe przepisy będą dotyczyły zakupu fabrycznie nowych maszyn i urządzeń (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło nieruchomości oraz środków transportu, w tym samochodów), które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność. Podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostaną w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu 100 tys. zł podlegać będzie niezamortyzowana wartość tego środka trwałego.

Ponadto, projekt rozwiązuje istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców, którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Zniesiony zostanie obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10 proc. podatku od przychodów z biletów lotniczych. Proponowana zmiana usunie martwy de facto przepis, gdyż dochody podatkowe w tym zakresie nie przekroczyły w ostatnich dwóch latach 0,5 mln zł.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów