Antoni Górski zawsze uważał, że zawód sędziego powinien być ukoronowaniem zawodów prawniczych, jednak doświadczeni prawnicy nie chcą nosić tej korony i się nie zgłaszają.
Sędzia Górski jest wychowankiem sędziego SN Antoniego Filcka z Białegostoku. Tam też jako aplikant sądowy w Okręgu Sądu Wojewódzkiego odbywał aplikację.

Od 1973 r. do 1980 r. sędzia Sądu Powiatowego w Białymstoku. Od 1980 r. do 1990 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku i od 1983 r. – wizytator ds. cywilnych w tym Sądzie, a następnie prezesem.
Od października 1990 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, a w latach 1991-1995 prezes tego Sądu.
W dniu 21 lipca 1997 r. powołany na sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.
Antoni Górski był przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa od lutego 2010 r. powołany na czteroletnia kadencję.

Konkurencyjność kancelarii prawnych
Gnusowski Marek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł