Czas na składanie zeznań rocznych CIT-8

Do 31 marca, podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą złożyć zeznanie roczne o dochodach za 2016 rok. W tym terminie muszą też wpłacić należny podatek albo...

20.03.2017

Szpitale oszczędzają na podatku VAT

Fiskus sprawdza szpitalne przetargi dotyczące świadczenia usług porządkowych. Według urzędników firmy wykonujące takie usługi często korzystają ze zwolnień w płaceniu VAT bezprawnie – informuje...

20.03.2017

Zamawiający żądają za dużo dokumentów

Zamówienia publiczne

Podmioty zamawiające często żądają niepotrzebnych dokumentów od wykonawców. Przykładowo, po nowelizacji z lipca 2016 r. nie muszą już wymagać oświadczeń o niezaleganiu z płaceniem podatków czy...

20.03.2017

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Pionek nieważne

Samorząd terytorialny

Burmistrz blisko 19-tysięcznych Pionek k. Radomia (Mazowieckie) Romuald Zawodnik pozostanie na stanowisku. Niedzielne referendum w sprawie jego odwołania przed upływem kadencji okazało się nieważne z...

20.03.2017

Kiedy można wyciąć drzewa z lasu?

Środowisko

Z początkiem 2017 roku ustawodawca wprowadził możliwość wycinania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w zasadzie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia....

20.03.2017