Pesa zostaje w przetargu na dostawę tramwajów dla Krakowa

Zamówienia publiczne

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, bydgoska Pesa nie naruszyła poważnie obowiązków zawodowych przy wykonywaniu poprzedniego zamówienia dla Krakowa, co powoduje przywrócenie jej do toczącego się od...

31.01.2017

Dynamiczny rozwój rynku taksówkarskiego

Cena przejazdu i dostępność są decydujące przy wyborze taksówki, ale już na trzecim miejscu jest jakość usług wynika z raportu iTaxi. W Polsce inaczej niż na rynkach sąsiadujących z taksówek korzysta...

31.01.2017

Nowe wzory informacji IFT-3/IFT-3R i IFT/A

W związku ze zmianą przepisu upoważniającego, minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie określające nowe wzory informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji...

31.01.2017

W marcu strajk nauczycieli?

W pierwszej połowie marca odbędzie się strajk nauczycieli - informuje Gazeta Wyborcza. Jak wyjaśnia prezes ZNP, część oddziałów podjęła już decyzję o strajkach lokalnych.

31.01.2017

Nagroda jubileuszowa czasem również dla emeryta

Nagrodę jubileuszową czasem trzeba wypłacić również, gdy nauczyciel przejdzie na emeryturę, wszystko zależy od tego, kiedy upłynie okres uprawniający do otrzymania świadczenia - pisze Joanna Lesińska...

31.01.2017

Jedna trzecia zapytanych przeciwko likwidacji NFZ

Z sondażu przeprowadzonym dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że 38 procent badanych chciałoby likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, ale aż 33 procent jest temu przeciwna. Prawie 30 procent osób...

31.01.2017

Komisja Europejska refunduje środki na inwestycje drogowe

Zamówienia publiczne

Komisja Europejska w IV kwartale 2016 r. zrefundowała kwotę 5,5 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez GDDKiA w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

31.01.2017

Komisja Europejska pozytywnie o dyrektywach odwoławczych

Zamówienia publiczne

Obowiązujące dyrektywy odwoławcze efektywnie i skutecznie spełniają wyznaczone im cele w zakresie zapewnienia minimalnych ram prawnych dla funkcjonowania systemów odwoławczych w zamówieniach...

31.01.2017