Konfiskata rozszerzona obejmie też spółki

Państwo będzie mogło przejąć już nie tylko firmy należące do osób fizycznych, lecz również skonfiskować majątek spółek. Resort sprawiedliwości kończy właśnie prace nad przepisami otwierającymi taką...

17.05.2017

Opłaty egzekucyjne wpłyną do kasy państwa

Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne mają się stać daniną publiczną, która zwiększy dochód budżetu państwa. Procentowa wysokość wynagrodzenia ma maleć wraz z wysokością ściągniętych przez...

16.05.2017

Odnowa zabytkowych kościołów na Żuławach

Samorząd terytorialny

Cztery zabytkowe kościoły na Żuławach zostaną w ciągu najbliższego roku wyremontowane i odnowione. Prace remontowe i konserwatorskie świątyń w Cedrach Wielkich, Trutnowach, Kiezmarku i Giemlicach...

16.05.2017