Łomża: kolejny nieudany przetarg na Halę Kultury

Zamówienia publiczne

Firmy zainteresowane modernizacją i dostosowaniem hali targowej na Halę Kultury w Łomży (Podlaskie) znów zaproponowały w przetargu wyższe ceny niż kwota, którą władze miasta przeznaczyły na ten cel....

19.03.2018

Po głośnych zapowiedziach nowelizacji nastała cisza

We wtorek mija termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za luty. Po raz kolejny trzeba będzie zastosować przepisy, o których wszyscy wiedzą, że są złe i będą zmienione. Końca prac nad nowelizacją...

19.03.2018

Prywatny samochód może być kosztem działalności

Osoby fizyczne, które prowadzą własne firmy, mogą zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane z użytkowaniem samochodów, których są właścicielami. Przepisy dopuszczają dwa warianty rozliczenia....

19.03.2018

Projekt ustawy wzmacniającej pozycję sołectw już w Sejmie

Samorząd terytorialny

Do Sejmu trafił projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Akt ten zakłada wzmocnienie ustroju sołectw poprzez precyzyjne wskazanie kompetencji ich organów...

19.03.2018

Rząd chyba wycofa się ze zmian statusu wiceministrów

We wtorek rząd ma zająć się nowelizacją, które przesunie podsekretarzy stanu do służby cywilnej, a wszystkim wiceministrom pozwoli podnieść płace. Jednak przedstawicele kancelarii premiera sugerują,...

19.03.2018

Jest nowy prezes sądu w Ostrowie Wlkp.

Prawnicy

Po miesiącu od odwołania Ewy Litwin ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na jej miejsce powołany został przez ministra sprawiedliwości Radosław Grzęda.

19.03.2018